Thành phẩm nhẫn Ruby, thiết kế Do Vũ Design

tháng 5 25, 2021


Thành phẩm nhẫn Ruby, thiết kế Do Vũ Design
Thành phẩm nhẫn Ruby, thiết kế Do Vũ Design>>Quy trình thiết kế hậu trường<<

Vẽ tay phát thảo mẫu thiết kế
Vẽ tay phát thảo mẫu thiết kế


Lên thiết kế 3D duyệt mẫu lần 1
Lên thiết kế 3D duyệt mẫu lần 1


Vẽ tay phát thảo mẫu thiết kế lần 2 theo ý khách hàng
Vẽ tay phát thảo mẫu thiết kế lần 2 theo ý khách hàng


Lên thiết kế 3D duyệt mẫu lần 2
Lên thiết kế 3D duyệt mẫu lần 2


Lên thiết kế 3D duyệt mẫu lần 3, chốt ra thành phẩm
Lên thiết kế 3D duyệt mẫu lần 3, chốt ra thành phẩmYou Might Also Like

0 nhận xét

Nhẫn Càn Long

Nhẫn Càn Long
Nhẫn đá quý nguyên khối www.nhancanlong.com

Sản Phẩm

Sản Phẩm