Thành phẩm nhẫn đá quý Topaz London, Do Vũ Design

tháng 5 25, 2021


Thành phẩm nhẫn đá quý Topaz London
Thành phẩm nhẫn đá quý Topaz London


>>Quy trình thiết kế hậu trường<<

Ý tưởng của khách quý
Ý tưởng của khách quý


Vẽ phát thảo ý tưởng
Vẽ phát thảo ý tưởng


Hoàn chỉnh phát thảo
Hoàn chỉnh phát thảo


Hoàn chỉnh phát thảo theo đá chủ
Hoàn chỉnh phát thảo theo đá chủ


Lên mẫu thiết kế 3D duyệt lần 1
Lên mẫu thiết kế 3D duyệt lần 1


Lên mẫu thiết kế 3D duyệt lần 2
Lên mẫu thiết kế 3D duyệt lần 2
You Might Also Like

0 nhận xét

Nhẫn Càn Long

Nhẫn Càn Long
Nhẫn đá quý nguyên khối www.nhancanlong.com

Sản Phẩm

Sản Phẩm