Thành phẩm nhẫn đá quý Topaz London, Do Vũ Design

tháng 5 25, 2021


Thành phẩm nhẫn đá quý Topaz London
Thành phẩm nhẫn đá quý Topaz London


>>Quy trình thiết kế hậu trường<<

Ý tưởng của khách quý
Ý tưởng của khách quý


Vẽ phát thảo ý tưởng
Vẽ phát thảo ý tưởng


Hoàn chỉnh phát thảo
Hoàn chỉnh phát thảo


Hoàn chỉnh phát thảo theo đá chủ
Hoàn chỉnh phát thảo theo đá chủ


Lên mẫu thiết kế 3D duyệt lần 1
Lên mẫu thiết kế 3D duyệt lần 1


Lên mẫu thiết kế 3D duyệt lần 2
Lên mẫu thiết kế 3D duyệt lần 2
You Might Also Like

0 nhận xét

Nhẫn Càn Long Vũ Art

Nhẫn Càn Long Vũ Art
Nhẫn đá nguyên khối

SÁNG TẠO SẢN PHẨM

SÁNG TẠO SẢN PHẨM
Quy trình sáng tạo sản phẩm trang sức đá quý phong thủy

Nhẫn Càn Long

Nhẫn Càn Long
Nhẫn đá quý nguyên khối www.nhancanlong.com

Sửa chữa, cứu hộ nâng cấp xe điện tận nhà

Sửa chữa, cứu hộ nâng cấp xe điện tận nhà
Chuyên sửa chữa, cứu hộ nâng cấp xe điện tận nơi tại TPHCM