Nhẫn Sapphire đen, vàng trắng 

Nhẫn Sapphire đen, vàng trắng
Nhẫn Sapphire đen, vàng trắng