Đá quý Ngọc Lục Bảo hình chữ nhật 1.46cts, đã kiểm định SJC
Đá quý Ngọc Lục Bảo hình chữ nhật 1.46cts, đã kiểm định SJC