Đá quý Tourmaline thiên nhiên, Natural Tourmaline đỏ cam lửa mạnh ( 12/04/20, 02 )