Natural Ruby thiên nhiên 100% không xử lý, nghệ nhân Sài Gòn chạm tay thủ công bóc tách theo thế đá

Thạch Đạo Production - Vinajewelry.com Copyright © 2019 - Power by Do Vũ - 090 680 1399


Mặt Rồng Ruby thiên nhiên chạm bóc tách theo thế đá
Mặt Rồng Ruby thiên nhiên chạm bóc tách theo thế đá