Đá Ngọc Lục Bảo thiên nhiên, Natural Emerald màu lục đậm chuẩn Colombia mài giác chữ nhật và Cabochon tròn


Đá Ngọc Lục Bảo thiên nhiên, Natural Emerald màu lục đậm chuẩn Colombia mài giác chữ nhật và Cabochon tròn
Đá Ngọc Lục Bảo thiên nhiên, Natural Emerald màu lục đậm chuẩn Colombia mài giác chữ nhật và Cabochon tròn