Đá Ngọc Lục Bảo thiên nhiên, Natural Emerald mài Cabochon trònĐá Ngọc Lục Bảo thiên nhiên, Natural Emerald mài Cabochon tròn
Đá Ngọc Lục Bảo thiên nhiên, Natural Emerald mài Cabochon tròn