🌹 🌹 🌹 35,3ct (21 x 17 x12mm) tinh thể Natural Emerald đã mài bóng, giao lưu báo em, cảm ơn cả nhà đã xem tin!🍀🍀🍀

Thạch Đạo Production - VinaJewelry.com Copyright © 2019 - Power by Do Vũ - 090 680 1399


35,3ct (21 x 17 x12mm) tinh thể Natural Emerald đã mài bóng
35,3ct (21 x 17 x12mm) tinh thể Natural Emerald đã mài bóng