0.9ct (6.6 x 6.4 x 3.3mm) Natural Emerald mài giác trái tim đã kiểm định PNJ

tháng 12 25, 2019

🌹 🌹 🌹0.9ct (6.6 x 6.4 x 3.3mm) Natural Emerald mài giác trái tim đã kiểm định PNJ🍀🍀🍀

Thạch Đạo Production - Vinajewelry.com Copyright © 2019 - Power by Do Vũ - 090 680 1399


0.9ct (6.6 x 6.4 x 3.3mm) Natural Emerald mài giác trái tim đã kiểm định PNJ
0.9ct (6.6 x 6.4 x 3.3mm) Natural Emerald mài giác trái tim đã kiểm định PNJ
You Might Also Like

0 nhận xét

Nhẫn Càn Long

Nhẫn Càn Long
Nhẫn đá quý nguyên khối www.nhancanlong.com

Sản Phẩm

Sản Phẩm