🌹 🌹 🌹0.9ct (6.6 x 6.4 x 3.3mm) Natural Emerald mài giác trái tim đã kiểm định PNJ🍀🍀🍀

Thạch Đạo Production - Vinajewelry.com Copyright © 2019 - Power by Do Vũ - 090 680 1399


0.9ct (6.6 x 6.4 x 3.3mm) Natural Emerald mài giác trái tim đã kiểm định PNJ
0.9ct (6.6 x 6.4 x 3.3mm) Natural Emerald mài giác trái tim đã kiểm định PNJ