🌹 🌹 🌹 0.98cts (7.1 x 4.9 x 3.4mm) Natural Emerald đã kiểm định PNJ🍀🍀🍀


Thạch Đạo Production - Vinajewelry.com Copyright © 2019 - Power by Do Vũ - 090 680 1399


0.98cts (7.1 x 4.9 x 3.4mm) Natural Emerald đã kiểm định PNJ
0.98cts (7.1 x 4.9 x 3.4mm) Natural Emerald đã kiểm định PNJ