Nhẫn nữ Kim cương thiên nhiên, Natural Diamond, vàng trắng 18k


Nhẫn nữ Kim cương thiên nhiên, Natural Diamond, vàng trắng 18k
Nhẫn nữ Kim cương thiên nhiên, Natural Diamond, vàng trắng 18k