Nhẫn nam đá Sapphire thiên nhiên hàng Phan Thiết, bạc 925

Nhẫn nam đá Sapphire thiên nhiên hàng Phan Thiết, bạc 925
Nhẫn nam đá Sapphire thiên nhiên hàng Phan Thiết, bạc 925