Mặt mẹ Quán Thế Âm cưỡi rồng bằng Cẩm Thạch Myanmar chuẩn A, nghệ nhân Việt Nam chạm tay đẹp

tháng 10 19, 2019

Mặt mẹ Quán Thế Âm cưỡi rồng bằng Cẩm Thạch Myanmar chuẩn A, nghệ nhân Việt Nam chạm tay đẹp


[*** 3/5 Trung bình, tài chánh tầm 3m]

Mặt me Quán Thế Âm cưỡi rồng bằng Cẩm Thạch Myanmar chuẩn A, nghệ nhân Việt Nam chạm tay đẹp
Mặt me Quán Thế Âm cưỡi rồng bằng Cẩm Thạch Myanmar chuẩn A, nghệ nhân Việt Nam chạm tay đẹp
You Might Also Like

0 nhận xét

Nhẫn Càn Long

Nhẫn Càn Long
Nhẫn đá quý nguyên khối www.nhancanlong.com

Fan Page Vina Jewelry

Đá quý, Kim cương, Trang sức phong thủy