Đá Emerald Ngọc Lục Bảo thiên nhiên 0,89cts hình chữ nhật đã kiểm định SJC Rồng Vàng

Đá Emerald Ngọc Lục Bảo vuông thiên nhiên 0,89cts đã kiểm định SJC Rồng Vàng
Đá Emerald Ngọc Lục Bảo thiên nhiên 0,89cts hình chữ nhật đã kiểm định SJC Rồng Vàng