Đá Emerald Ngọc Lục Bảo thiên nhiên 0,43cts hình tròn đã kiểm định SJC Rồng Vàng



Đá Emerald Ngọc Lục Bảo thiên nhiên 1,76cts đã kiểm định SJC Rồng Vàng
Đá Emerald Ngọc Lục Bảo thiên nhiên 1,76cts hình tròn đã kiểm định SJC Rồng Vàng