NHẪN CẶP NGỌC LỤC BẢO EMERALD thiên nhiên, bạc cao cấp chà xước


Nhẫn cặp Ngọc Lục Bảo
Nhẫn Ngọc Lục Bảo thiên nhiên