Nhẫn Tinh thể Ruby Lục Yên
Nhẫn Tinh thể Ruby Lục Yên bạc 925
Nhẫn Tinh thể Ruby Lục Yên bạc 925