Nhẫn nam đá Sapphire thiên nhiên, lên vàng 18k

Nhẫn nam đá Sapphire thiên nhiên, vàng 18k
Nhẫn nam đá Sapphire thiên nhiên, vàng 18k