Kim Cương thiên nhiên hàng tấm

tháng 5 06, 2017

Kim Cương thiên nhiên hàng tấm

Trắng sạch 2ly - 2.1ly
Trọng lượng : 1ct khoảng 32 viên


Kim Cương thiên nhiên hàng tấm
Kim Cương thiên nhiên hàng tấm

Kim Cương thiên nhiên hàng tấm

You Might Also Like

0 nhận xét