Đá Ruby thiên nhiên màu hồng cánh sen xuất xứ Lục Yên

tháng 5 06, 2017

Đá Ruby thiên nhiên màu hồng cánh sen xuất xứ Lục Yên

Ruby thiên nhiên Lục Yên hồng cánh sen có sao 10 điểm
Trọng lượng : 4ct

Đá Ruby thiên nhiên xuất xứ Lục Yên
Đá Ruby thiên nhiên màu hồng cánh sen xuất xứ Lục Yên
Đá Ruby thiên nhiên xuất xứ Lục Yên

You Might Also Like

0 nhận xét

Nhẫn Càn Long Vũ Art

Nhẫn Càn Long Vũ Art
Nhẫn đá nguyên khối

SÁNG TẠO SẢN PHẨM

SÁNG TẠO SẢN PHẨM
Quy trình sáng tạo sản phẩm trang sức đá quý phong thủy

Nhẫn Càn Long

Nhẫn Càn Long
Nhẫn đá quý nguyên khối www.nhancanlong.com