Đá Ruby thiên nhiên màu hồng cánh sen xuất xứ Lục Yên

tháng 5 06, 2017

Đá Ruby thiên nhiên màu hồng cánh sen xuất xứ Lục Yên

Ruby thiên nhiên Lục Yên hồng cánh sen có sao 10 điểm
Trọng lượng : 4ct

Đá Ruby thiên nhiên xuất xứ Lục Yên
Đá Ruby thiên nhiên màu hồng cánh sen xuất xứ Lục Yên
Đá Ruby thiên nhiên xuất xứ Lục Yên

You Might Also Like

0 nhận xét