Đá Natural Citrine Thạch Anh Vàng mật

tháng 12 04, 2016

Natural Citrine Thạch Anh Vàng mật


3ct - 9,5mm x 6,3mm 
2,2ct - 8,2mm x 6mm
1,8ct - 7,9mm x 5,5mm
Natural Citrin 
Hàng sạch trên 99%

Đá Natural Citrine Thạch Anh Vàng mật
Đá Natural Citrine Thạch Anh Vàng mật


You Might Also Like

0 nhận xét