Mặt dây chuyền chạm rồng đá Chacedony

tháng 12 04, 2016

Mặt dây chuyền chạm rồng đá Chacedony

104,5ct
45mm x 36mm x 8mm
Natural Chacedony 
Thiên nhiên 100%

Mặt dây chuyền chạm rồng đá Chacedony
Mặt dây chuyền chạm rồng đá Chacedony


You Might Also Like

0 nhận xét