Đá Spinel thiên nhiên màu hồng phấn

tháng 12 04, 2016

Đá Spinel thiên nhiên màu hồng phấn

Natural Spinel 
7,6mm x 5,5mm x 3mm
Sạch trên 99%

Đá Spinel thiên nhiên màu hồng phấn
Đá Spinel thiên nhiên màu hồng phấn

You Might Also Like

0 nhận xét

Nhẫn Càn Long

Nhẫn Càn Long
Nhẫn đá quý nguyên khối www.nhancanlong.com

Sản Phẩm

Sản Phẩm