Đá Aquamarine Thanh Hóa

tháng 12 03, 2016

Aquamarine Thanh Hóa, hàng thiên nhiên mài sống không qua bất kỳ xử lý nào.

Trọng lượng : 3ct
Kích thứơc : 10 x 7 x 5.7 mm

Đá Aquamarine Thanh Hóa
Đá Aquamarine Thanh Hóa 
You Might Also Like

0 nhận xét