Thiềm thừ Citrin vàng nhạt

tháng 11 11, 2016

Thiềm thừ Citrin vàng nhạt

Thiềm thừ Citrin vàng nhạt
Thiềm thừ Citrin vàng nhạt
Cụ Thiềm Thừ 3 chân , ngậm tiền vàng
Thiên nhiên 100% 
Citrin màu vàng nhạt 
266,8ct
Kính các bác

You Might Also Like

0 nhận xét

Nhẫn Càn Long

Nhẫn Càn Long
Nhẫn đá quý nguyên khối www.nhancanlong.com

Sản Phẩm

Sản Phẩm