Đá Peridot thiên nhiên


Đá Peridot thiên nhiên
Đá Peridot thiên nhiên
Trọng lượng : 3ct sạch đến 99%