ĐÁ TOURMALINE THIÊN NHIÊN 2 MÀU VÀNG VÀ XANH


Tourmaline thiên nhiên 2 màu vàng và xanh
Tourmaline thiên nhiên 2 màu vàng và xanh

Đá Tourmaline thiên nhiên mài vuông 2 màu vàng và xanh lá sạch tinh, bao kiểm định toàn cầu
Mã SP : TOU-061916-08