Đá Natural Citrine vàng mật siêu lửa

tháng 10 06, 2016

ĐÁ NATURAL CITRINE VÀNG MẬT

Đá Natural Citrine vàng mật siêu lửa
Đá Natural Citrine vàng mật siêu lửaNatural Citrin, trong lượng 44,5ct trong và sạch tinh, siêu lửa
Mã SP : CT-061916-03

You Might Also Like

0 nhận xét

Nhẫn Càn Long

Nhẫn Càn Long
Nhẫn đá quý nguyên khối www.nhancanlong.com

Sản Phẩm

Sản Phẩm