Vòng đá Aquamarine thiên nhiên 8 ly

tháng 9 30, 2016

Vòng đá Aquamarine thiên nhiên 8 ly


Vòng đá Aquamarine thiên nhiên 8 ly
Vòng đá Aquamarine thiên nhiên 8 ly Vòng đá Aquamarine thiên nhiên - kích thước hột 8mm - trọng lượng : 84,8ct, bao giám định toàn cầu.

You Might Also Like

0 nhận xét

Nhẫn Càn Long Vũ Art

Nhẫn Càn Long Vũ Art
Nhẫn đá nguyên khối

SÁNG TẠO SẢN PHẨM

SÁNG TẠO SẢN PHẨM
Quy trình sáng tạo sản phẩm trang sức đá quý phong thủy

Nhẫn Càn Long

Nhẫn Càn Long
Nhẫn đá quý nguyên khối www.nhancanlong.com