Vòng đá Aquamarine thiên nhiên 8 ly

tháng 9 30, 2016

Vòng đá Aquamarine thiên nhiên 8 ly


Vòng đá Aquamarine thiên nhiên 8 ly
Vòng đá Aquamarine thiên nhiên 8 ly Vòng đá Aquamarine thiên nhiên - kích thước hột 8mm - trọng lượng : 84,8ct, bao giám định toàn cầu.

You Might Also Like

0 nhận xét