ĐÁ TOURMALINE THIÊN NHIÊN 3 MÀU PHÚC LỘC THỌ

Đá Tourmaline thiên nhiên màu Phúc Lộc Thọ
Đá Tourmaline thiên nhiên màu Phúc Lộc Thọ
Natural Tourmaline trọng lượng 10.9 cts, kích thước 14,8mm x 12mm x 9,8mm, trong veo sạch 99.9% - bao giám định toàn cầu - giá liên hệ.
Mã SP : T-220916-03