ĐÁ EMERALD NGỌC LỤC BẢO THIÊN NHIÊN 2.81 CTSĐÁ EMERALD NGỌC LỤC BẢO THIÊN NHIÊN 2.81 CTS
ĐÁ EMERALD NGỌC LỤC BẢO THIÊN NHIÊN 2.81 CTS
Natural Emerald Ngọc Lục Bảo 2.81cts - đã giám định PNJ - giá liên hệ.
Mã SP : E-200916-03