ĐÁ EMERALD NGỌC LỤC BẢO THIÊN NHIÊN 1.90 CTS

tháng 9 20, 2016

ĐÁ EMERALD NGỌC LỤC BẢO THIÊN NHIÊN 1.90 CTS


ĐÁ EMERALD NGỌC LỤC BẢO THIÊN NHIÊN 1.88 CTS
ĐÁ EMERALD NGỌC LỤC BẢO THIÊN NHIÊN 1.88 CTS


Natural Emerald Ngọc Lục Bảo 1.90cts - đã giám định PNJ - giá liên hệ.
Mã SP : E-200916-05

You Might Also Like

0 nhận xét