Đá Emerald Ngọc Lục Bảo thiên nhiên 1.82 cts

tháng 9 20, 2016

ĐÁ EMERALD NGỌC LỤC BẢO THIÊN NHIÊN 1.82 CTS


Đá Emerald Ngọc Lục Bảo thiên nhiên 1.82 cts
Đá Emerald Ngọc Lục Bảo thiên nhiên 1.82 ctsNatural Emerald Ngọc Lục Bảo 1.82cts - đã giám định PNJ - giá liên hệ.
Mã SP : E-200916-01

You Might Also Like

0 nhận xét

Nhẫn Càn Long

Nhẫn Càn Long
Nhẫn đá quý nguyên khối www.nhancanlong.com

Sản Phẩm

Sản Phẩm