Ngọc Lục Bảo Emerald thiên nhiên

tháng 2 16, 2016

Viên Emerald Ngọc Lục Bảo thiên nhiên đã kiểm định PNJ, không xử lý nhiệt, màu hàng Columbia.
Lh : 090 680 1399 Vũ.

Ngọc Lục Bảo Emerald thiên nhiên
Ngọc Lục Bảo Emerald thiên nhiên

You Might Also Like

0 nhận xét

Nhẫn Càn Long

Nhẫn Càn Long
Nhẫn đá quý nguyên khối www.nhancanlong.com

Sản Phẩm

Sản Phẩm