Đá Emerald Ngọc Lục Bảo mài facet đã có giấy kiểm định PNJ không xử lý keo, nhiệt thiên nhiên 100% hàng Comlubia rất đẹp.Đá Emerald Ngọc Lục Bảo Thiên Nhiên Đã Kiểm Định
Đá Emerald Ngọc Lục Bảo Thiên Nhiên Đã Kiểm Định