TOPAZ XANH ĐẬM MÀU HIẾM

TOPAZ XANH ĐẬM MÀU HIẾM
TOPAZ XANH ĐẬM MÀU HIẾM
Viên Topaz màu xanh đậm hiếm, chỉ còn duy nhất 1 viên không có viên thứ 2. Trong vắt vẻo, không xử lý nhiệt, không xử lý màu, thiên nhiên 100% đã kiểm định PNJ giấy tờ đầy đủ.