ĐÁ ZIRCON XANH THIÊN NHIÊN

tháng 1 02, 2016

Đá Zircon xanh thiên nhiên.

Hàng dầy đáy, lửa mạnh như xoàn, sạch 100%.
Bộ ba viên: Hai viên ovan, một viên tam giác, lên cặp bông tai với nhẫn thì khỏi chê.
Trọng lượng: hai viên ovan 1.6ct.
                         Viên tam giác: 1.1ct

Đá Zircon xanh thiên nhiên.
Đá Zircon xanh thiên nhiên.
You Might Also Like

0 nhận xét

Nhẫn Càn Long

Nhẫn Càn Long
Nhẫn đá quý nguyên khối www.nhancanlong.com

Sản Phẩm

Sản Phẩm