Đá Tourmaline thiên nhiên 100% không xử lý, nhìn như viên kẹo, lên nhẫn nữ rất xinh.
Trọng lượng: 2.7ct

Đá Tourmaline thiên nhiên 100% không xử lý
Đá Tourmaline thiên nhiên 100% không xử lý