ĐÁ SAPHIRE MÀU XANH LÁ TRONG SUỐT THIÊN NHIÊN 100% 


ĐÃ ĐƯỢC KIỂM ĐỊNH CỦA PNJ CÓ GIẤY TỜ ÉP VỈ ĐẦY ĐỦ


ĐÁ SAPHIRE XANH LỤC NHẠT LỬA MẠNH CHIẾU LUNG LINH ĐÃ KIỂM ĐỊNH PNJ GIÁ RẺ
ĐÁ SAPHIRE XANH LỤC NHẠT LỬA MẠNH CHIẾU LUNG LINH ĐÃ KIỂM ĐỊNH PNJ GIÁ RẺ