Đá Sapphire vàng thiên nhiên.

Trọng lượng: 1.9ct


Đá Sapphire Vàng thiên nhiên
Đá Sapphire Vàng thiên nhiên