Đá Sapphire Vàng thiên nhiên

tháng 11 03, 2015

Đá Sapphire vàng thiên nhiên.

Trọng lượng: 1.9ct


Đá Sapphire Vàng thiên nhiên
Đá Sapphire Vàng thiên nhiên


You Might Also Like

0 nhận xét