Đá Ruby thiên nhiên làm nhẫn nữ.

tháng 11 03, 2015

Đá Ruby Lục Yên thiên nhiên không xử lý.

Trọng lượng: 2.3ct.

Đá Ruby thiên nhiên làm nhẫn nữ.
Đá Ruby thiên nhiên làm nhẫn nữ.

You Might Also Like

0 nhận xét