Đá Ruby Lục Yên thiên nhiên không xử lý.

Trọng lượng: 2.3ct.

Đá Ruby thiên nhiên làm nhẫn nữ.
Đá Ruby thiên nhiên làm nhẫn nữ.