Đá Ruby thiên nhiên làm nhẫn nữ.

tháng 11 03, 2015

Đá Ruby Lục Yên thiên nhiên không xử lý.

Trọng lượng: 2.3ct.

Đá Ruby thiên nhiên làm nhẫn nữ.
Đá Ruby thiên nhiên làm nhẫn nữ.

You Might Also Like

0 nhận xét

Nhẫn Càn Long Vũ Art

Nhẫn Càn Long Vũ Art
Nhẫn đá nguyên khối

SÁNG TẠO SẢN PHẨM

SÁNG TẠO SẢN PHẨM
Quy trình sáng tạo sản phẩm trang sức đá quý phong thủy

Nhẫn Càn Long

Nhẫn Càn Long
Nhẫn đá quý nguyên khối www.nhancanlong.com