Đá quý kết hợp giữa đá Ruby và đá Sapphire

tháng 11 04, 2015

Đá quý kết hợp giữa đá Rubyđá Sapphire thiên nhiên rất đẹp, có lửa.

Trọng lượng: 2.3ct


Đá quý kết hợp giữa đá Ruby và đá Sapphire
Đá quý kết hợp giữa đá Ruby và đá Sapphire
You Might Also Like

0 nhận xét

Nhẫn Càn Long

Nhẫn Càn Long
Nhẫn đá quý nguyên khối www.nhancanlong.com

Sản Phẩm

Sản Phẩm