Tượng Đại Đức Di Lặc bằng Ngọc Đế Quang

tháng 11 03, 2015

Tượng Đại Đức Di Lặc.

Chất liệu: đá ngọc Đế Quang.
Trọng lượng: 48ct
Kích thước: 37*25*12mm

Tượng Đại Đức Di Lặc bằng Ngọc Đế Quang
Tượng Đại Đức Di Lặc bằng Ngọc Đế Quang


You Might Also Like

0 nhận xét