Mặt dây - Ngọc bội đá ngọc Cẩm Thạch Huyết chạm rồng rất đẹp.


Mặt dây đá Ngọc Bích thiên nhiên chạm rồng
Mặt dây đá Ngọc Bích thiên nhiên chạm rồng