Mặt dây chạm Rồng đá Ngọc Bích

tháng 11 04, 2015

Mặt dây đá Ngọc Bích thiên nhiên chạm rồng 


Kích thước: Đường kính 45mm, dầy 06mm.


Mặt dây đá Ngọc Bích thiên nhiên chạm rồng
Mặt dây đá Ngọc Bích thiên nhiên chạm rồng 

You Might Also Like

0 nhận xét

Nhẫn Càn Long

Nhẫn Càn Long
Nhẫn đá quý nguyên khối www.nhancanlong.com

Sản Phẩm

Sản Phẩm