Mặt dây đá Ngọc Bích thiên nhiên chạm rồng 


Kích thước: Đường kính 45mm, dầy 06mm.


Mặt dây đá Ngọc Bích thiên nhiên chạm rồng
Mặt dây đá Ngọc Bích thiên nhiên chạm rồng