CHUỖI ĐEO TAY ĐÁ NGỌC CẨM THẠCH.

Chất liệu: đá ngọc Cẩm Thạch thiên nhiên không xử lý - đá A.
Kích thước hạt: từ 14 - 16ly.

CHUỖI ĐEO TAY ĐÁ NGỌC CẨM THẠCH.
CHUỖI ĐEO TAY ĐÁ NGỌC CẨM THẠCH.