Chùm Đào đá Ruby Lục Yên

tháng 11 03, 2015

Đá Ruby Lục Yên chạm chùm Đào tiên.

Trọng lượng 66.40ct.

Chùm Đào đá Ruby Lục Yên
Chùm Đào đá Ruby Lục YênYou Might Also Like

0 nhận xét

Nhẫn Càn Long

Nhẫn Càn Long
Nhẫn đá quý nguyên khối www.nhancanlong.com

Sản Phẩm

Sản Phẩm