Viên fancet đá Thạch Anh Tím thiên nhiên.
Sạch 99%.
Trọng lượng: 2.65ct - Kích thước: 12x06x04mm.

Amethyst Thạch Anh Tím Mài Fancet
Amethyst Thạch Anh Tím Mài Fancet