Đá Sapphire xanh chuối thiên nhiên được mài fancet rất đẹp.

Trọng lượng: 2.65ct
Kích thước: 09**07*5.5mm


Đá Sapphire xanh chuối mài fancet
Đá Sapphire xanh chuối mài fancet